Få mer informasjon om paraplylisensen / kontakt oss

 

umbrella image

Fyll ut skjemaet for mer informasjon om MPLC sin paraplylisens.

Visningslisens til enkeltfilm

For visning av en spesifikk film på en fastsatt dato (Title by title), klikk her 

Kontaktinformasjon

Motion Picture Licensing Company Norge AS
Kongensgate 2, 0153 Oslo

tel: +47 22 33 79 00
epost: info@mplc.no

  

Hvilken type virksomhet eller organisasjon representerer du?*

 

Biblioteker
Biblioteker har alltid vært en sentral del av samfunnet. Nå, mer enn tidligere, bruker offentlige biblioteker film for å generere en større kundemasse. Paraplylisensen gir en eksklusiv rettighet til å vise film og TV-programmer.

Bussjåfør
bruk av film og tv-underholdning gjennom DVD, Blue-ray og/eller via streaming er hverdagskost ombord på turistbusser. Ved å spille av filmer ombord vil de lange, monotone bussreisene føles raskere for passasjerene. Film og TV-programmer er også en fin underholdning for bussjåførene i deres hvilepauser mellom turene. Uansett hvordan arrangement det er snakk om, har MPLC den rette lisensen for dere.

Ungdomsklubber
Vi vet at film, TV-programmer og tegneserier kan anvendes som en av mange aktiviteter i ungdomsklubber. De kan brukes som premiering eller simpelthen som underholdning. Film kan også bidra positivt til å fremme, samt stimulere de mer tradisjonelle aktivitetene. I tillegg er det en fantastisk måte å underholde unge mennesker på sammen med deres venner, bekjente eller deres lokale klubb.

Barer og restauranter
Bruk av film og tv-programmer, enten de sees på TV, DVD / Blue-ray eller streames fra internett, kan være en god måte å underholde dine kunder på. I tillegg vil det kunne skape en god atmosfære / stemning i din bar eller restaurant. Film kan også anvendes som underholdning eller til "barnehjørner", samt være til inspirasjon for trender eller stiler.

Aktivitetssentre

Filmklubber - En MPLC filmlisens

Handelsskip og plattform
Når du bor og arbeider i fjerntliggende områder over en lengre periode, kan enkle tiltak som en god bok, film eller et TV-program gjøre tilværelsen mer behagelig. Enten på land eller til sjøs, er de juridiske kravene til lisens de samme.

Campingplasser
I en tid hvor bærbare PC’er, projektorer, spillkonsoller etc. er allemannseie, bør man sikre seg mot at de brukes til å avspille film på ulovlig vis. MPLC tilbyr en løsning på dette skjulte problemet. I henhold til åndsverkloven er det ulovlig å vise film i offentlige rom, og til tross for at mange vet at de bryter loven, er det ikke alltid lett å vite hvordan man oppnår den ønskede tillatelsen. Mange bestyrere av campingplasser vet ikke at de faktisk bryter loven når det vises film uten en direkte avtale med rettighetshaveren. Til tross for at det ikke er vår rolle å være «politibetjenter», er det viktig for oss å formidle den kjensgjerning man begår ved overtredelse. Faktisk kan overtredelse medføre både bøter og i noen tilfeller fengsel. Risikoen er stor, og ikke minst unødvendig med tanke på den lave prisen man må betale for en lisens. Med en paraplylisens får campingplassen er langt mer fri, fleksibel og prisriktig adgang til spillefilmene og tillater ubegrenset bruk av DVD’er som er lovlig kjøpt, lånt eller leid.

Konferansesentre og museer
Enten du driver et sesongbasert eller helårs senter / museum vil MPLC hjelpe deg med å oppfylle ditt lisensbehov. Lisensen vil oppfylle dine behov for å kunne vise film og TV-programmer i din utstilling eller som underholdning. Dette til en lav kostnad. Film og TV-programmer kan blant annet spilles av i bakgrunnen og skaper med dette en mer spennende og underholdende opplevelse for dine kunder.

Foretak og opplæringsprogram

Utdannelse og utviklingsarrangører

Butikker og venteværelser
Bruk av film og TV-programmer kan være en god måte å underholde dine kunder mens de venter. I tillegg vil det gi god stemning til din butikk eller ditt venteværelse. Å tilby underholdning for barn eller voksne kan gi et pusterom i en hektisk hverdag. Bruk av film og TV-programmer kan også brukes for å demonstrere funksjoner til elektronikk i en salgsprosess.

Offentlig organisasjon
Kommuner kan oppnå en fordel av sikkerheten som en MPLC paraplylisens gir. Lisensen vil dekke visning av offentlig film og TV-programmer enten den anvendes i kommunale sentre, klubber, skoler, biblioteker, i fengselsvesenet eller andre steder. Vi tilbyr også storkundeavtaler som du kan dra fordel av.

Helseinstitusjoner
Det er mange fordeler knyttet til film og TV underholdning for beboere i pleiehjem, sykehus eller ved andre sengeliggende opphold. Film kan ses sammen med venner og kan bidra til å fremme bruken av fellesrom, samt generere en god atmosfære. Bruk av film kan også være en god måte å knytte tettere kontakt mellom mennesker og bidra til å unngå at noen isolerer seg eller kjeder seg. Film og TV-programmer kan underholde pasienter enten det er snakk om timer, dager eller lengre perioder.

Hoteller
Bruk av film og TV-programmer, enten det ses på TV, DVD / Blue-ray eller streames fra nettet kan være en god underholdning for dine gjester. Det vil kunne gi en fordel ovenfor konkurrerende hoteller med tanke på at dine gjester vil sitte igjen med en bedre totalopplevelse.

Gym, helse og fritids klubb
Vi vet at film og TV-programmer, enten det ses på TV, DVD / Blue-ray eller streames fra nettet kan være en god underholdning for dine medlemmer. Dette kan være et bra supplement til de normale aktivitetene og generere en god sosial atmosfære.

Offentlige høyttalere og industrikonferanser

Private medlemsklubber
Vi vet at bruk av film og TV-programmer kan være en av flere aktiviteter du kan tilby dine medlemmer. Dette kan brukes som et supplement til de vanlige klubbaktivitetene og bidra til å skape en god stemning samt et bedre sosialt miljø.

Omsorgssentre for barn og barnehager

Communal Living Facilities

Religiøse organisasjoner

Skoler
Bortimot alle offentlige rom har i utgangspunktet krav til lisens ved visning av film eller TV-programmer. Visning av film på skoler har blitt en stor del av læringsprosessen, samt som underholdning. For å ikke bryte åndsverkloven kreves det lisens for disse visningene, og MPLC kan hjelpe din skole med dette.

Har du planer om å vise film innendørs eller utendørs?

Er programmet sesong- eller helårsbasert?

Hvor mange fasiliteter betjener du?

Hvor mange busser operer du med?

Hvor mange deltakere trener du hvert år?

Hvor stor kapasitet har fasilitetene?

Næringssektor?

Hvor mange enheter finnes det i din organisasjon?

Hvor mange besetningsmedlemmer/personale og passasjerer er ditt fartøy, kjøretøy eller plattform godkjent for?

Antall fulltidsstuderende?

Hvordan planlegger du å vise film?*

 

Fornavn:*

Etternavn:*

Prefix:*

Tittel:

 

Organisasjon/Bedrift:*

Adresselinje 1:*

Adresselinje 2:

By:*

Kommune:*

Postnummer:*

Land:*

Telefon:*

E-post:*

Hvordan hørte du om MPLC?

 

Kommentarer: