• Australia
 • Brazil
 • Canada
 • Chile
 • Denmark
 • Finland
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • Mexico
 • New Zealand
 • Norway
 • Poland
 • Romania
 • Singapore
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • United Kingdom
 • United States

vilkår 2

Lisensvilkår, fortsat

All annen bruk av materiale eller informasjon fra dette nettstedet er forbudt. Det gjelder alle andre bruksformer, som alle former for bearbeidelse, reproduksjon, kopiering, eksemplarfremstilling oversettelse, publisering, distribusjon, annen videreformidling eller lagring av dette nettsted helt eller delvis i enhver form og ved ethvert hjelpemiddel. Dersom andre bruksformer enn det her tillatte er aktuelt for deg, må du kontakte oss og forespørre skriftlig samtykke til din aktuelle bruk.

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar.

Skulle du anvende disse nettsidenes eventuelle meldingssystemer, diskusjonsfora, eller sende materiale til oss på annen måte forbeholder vi oss retten til å videreanvende ethvert slikt materiale uten at du senere kan rette krav om vederlag mot oss. Alle eventuelle vilkår for vår videre bruk, må avklares før du sender informasjon via disse nettsidene. Ved eventuelle forsendelser innestår du også for at det du sender ikke krenker andres rettigheter og at du har rettighetene til det du måtte sende.

Skulle denne nettsiden inneholde lenker til andre nettsider, gjør vi oppmerksom på følgende: At vi har lagt lenker til eksterne sider betyr det ikke nødvendigvis at vi stiller oss bak informasjon og materiale på de eksterne sidene, eller at vi har noen form for ansvar for innholdet på disse sidene, om ikke annet er uttrykkelig opplyst.

MPLC ©. Gjeldende fra 2007