• Australia
 • Brazil
 • Canada
 • Chile
 • Denmark
 • Finland
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • Mexico
 • New Zealand
 • Norway
 • Poland
 • Romania
 • Singapore
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • United Kingdom
 • United States

Privacy Terms

Noen av MPLCs tjenester vil innebære at du blir forespurt om å oppgi personlig informasjon for eksempel for at vi skal kunne kontakte deg. Disse vilkårene omhandler hvordan MPLC behandler personlig informasjon om deg som MPLC mottar og lagrer.

Personlig informasjon er informasjon om deg som kan identifiseres, slik som navn, adresse, e-post, telefonnummer og annen informasjon som gjør det mulig å kontakte vedkommende bak informasjonen. Slik informasjon kan også inkludere din tidligere bruk av MPLCs produkter og tjenester og nettsider. MPLC kan også motta og samle informasjon om din internettprotokolladresse (IP-adresse), tidspunktet du besøkte oss og siden som ga deg en lenke til oss.

MPLC kan også samle statistikk, for eksempel over hvor mange brukere som nyttiggjør seg nettstedet. Enhver form for statistikk som eventuelt videreformidles av oss til mulige annonsører eller tredjeparter vil skje i en aggregert form. Det innebærer at vi ikke videreformidler personlig identifiserbar informasjon om deg.

MPLC selger eller deler heller ikke personlig identifiserbar informasjon på annen måte med tredjeparter, men ved å bruke disse nettsidene samtykker du til at vi for å sikre at MPLCSs virksomhet utføres best mulig kan dele informasjonen med følgende:

 • De av våre ansatte som har rimelig grunn til å ha tilgang til informasjon for å utføre sin jobb, for eksempel å følge opp, eller kontakte deg om tjenester og produkter.
 • Betrodde samarbeidspartnere som jobber med oss eller på våre vegne og som kun bruker informasjonen til å fremme vår virksomhet;
 • Eventuelle selskaper MPLC kjøper opp, skulle bli kjøpt opp av, eller slår seg sammen med.
 • Parter som krever innsyn etter rettslige begjæringer, kjennelser eller andre offentlige pålegg.

Du kan ved forespørsel få vite hvilken personlig identifiserbar informasjon som er lagret om deg. Du kan kontrollere og endre informasjon MPLC har fått av deg ved å kontakte MPLC via kontaktpunktet på nettstedet. Du kan på samme måte gi oss beskjed dersom du for fremtiden ikke ønsker å motta henvendelser fra oss, spesielt eller generelt. Ethvert tilbud eller informasjon fra oss som sendes via elektronisk post skal også inneholde beskjed om hvordan du kan reservere deg mot flere slike henvendelser.

Vi gjør oppmerksom på at ingen dataoverføring via internett kan anses å være 100 % sikker. Vi søker etter beste evne å beskytte enhver personlig identifiserbar informasjon vi mottar av deg, men kan ikke garantere sikkerheten i overføringen. All overføring må skje på egen risiko, men i det vi har mottatt informasjonen gjør vi vårt beste for å bevare den sikkert i våre systemer.

Vi gjør oppmerksom på at lenker på våre nettsteder som leder til andre nettsteder tilbys av oss som en ekstra tjeneste uten at vi har kontroll over disse. Disse sidene kan sende informasjonskapsler (”cookies”) til din datamaskin eller samle personlig informasjon på annen måte.

MPLC kan endre eller oppdatere disse vilkårene. Enhver endring vil bli publisert her og det skal fremgå klart fra hvilken dato endringene gjelder.

MPLC © Gjeldende fra…2007