• Australia
 • Brazil
 • Canada
 • Chile
 • Denmark
 • Finland
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • Mexico
 • New Zealand
 • Norway
 • Poland
 • Romania
 • Singapore
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • United Kingdom
 • United States

Lisensvilkår

 1. MPLC gir Lisenstaker en ikke-eksklusiv lisens (”Lisensen”), til å offentlig fremføre i Lisenstakers lokaler, bestemte lovlig ervervede medier, f.eks. spillefilm, tv-serier,dokumentarer,tv-produksjoner og utvalgte nyhetssendinger på dvd, stream eller-flow-tv, beregnet til personlig bruk i eget hjem.
 2. MPLC innestår for at MPLC har ervervet de rettigheter til tilgjengeliggjøring for allmennheten etter lov av 12. mai 1961 nr. 2 om åndsverk § 2 som er nødvendige for å gi Lisenstaker Lisensen. 

 3. “Lisensperioden” varer fra “Startdatoen” og for perioder på ett (1) år. Lisensperioden løper inntil oppsagt av en av partene med 60 dagers skriftlig varsel før enden av en slik 1-års periode.
  Hver 1-års periode innenfor Lisensperioden er heretter referert til som et ”Avtaleår”.
  Ved oppsigelse fra Lisenstakers side oppstår ingen rett til tilbakebetaling av betalt lisensavgift fra MPLC.

 4. Offentlig fremføring i henhold til Lisensen skal kun foregå i de lokaler som er angitt i lisenssøknaden. Publikum for fremføringen skal befinne seg i Lisenstakers lokaler.
 5. Lisenstaker skal ikke annonsere eller på annen måte kommunisere informasjon til allmennheten om visning av individuelle filmtitler.
 6. Lisenstaker skal ikke kreve entré eller annen avgift av publikum for fremføringer.

...fortsetter[her]