• Australia
 • Brazil
 • Canada
 • Chile
 • Denmark
 • Finland
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • Mexico
 • New Zealand
 • Norway
 • Poland
 • Romania
 • Singapore
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • United Kingdom
 • United States

Økt behov for etiske retningslinjer i Bedrifter.

Mange bedrifter innfører standarder og prosedyrer, der firmaet og dets medarbeidere forventes å følge.  Imidlertid er det ikke realistisk å tro at en firma politikk kan utelukke alle feil.  Takket være ny teknologi er det blitt betydelig enklere å dele informasjon.  Som en følge av denne økte friheten, opplever vi en stadig stigende antall tilfeller av brudd på Åndsverkloven i bedrifter.  Med DVD’er, Ipod’er, digitale video opptakere og en nesten ubegrenset adgang til Internet er der nå store muligheter for ulovlig visning av film på arbeidsplassene.  Bedrifter blir dermed utsatt for en risiko på brudd på Åndsverkloven.

For å forebygge denne faren, der ofte finner sted i det skjulte, har mange firmaer valgt å inngå en avtale om lovlig visning av film for hele firmaet, som en del av deres firmapolitikk. På denne måten har de da sikret seg mot å bryte Åndsverkloven.

Brudd på Åndsverkloven kan medføre både Fengselsstraff og betydelige bøter for både firmaer og dets ledere.

Problemet er jo som regel at de fleste medarbeidere ikke kjenner til Åndsverkloven.  Andre tenker “Vi er bare noen få der skal se på, ingen kommer til å oppdage dette”.  Problemet er også at bedrifter kan ikke kontrollere og overvåke sine ansatte hele tiden.  For bedrifter er det derfor viktig å kunne eliminere risikoen for at et lovbrudd finner sted.  Praktisk talt all bruk av Spillefilm i offentlige sammenheng er ifølge loven lisenspålagt, d.v.s at hvis ikke bedriften har en lisens til filmfremvisning, så finner et lovbrudd sted ved visning av film.  Største delen av bruk av Film i bedrifter - som del av bedriftens opplæring, salgsmøter, til og med i personalforeningen - er ulovlige uten en lisens.  Til og med et firma, der leier ut lokalene der bruddet på Åndsverkloven finner sted, kan bli stilt til ansvar for lovbruddet.