• Australia
 • Brazil
 • Canada
 • Chile
 • Denmark
 • Finland
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • Mexico
 • New Zealand
 • Norway
 • Poland
 • Romania
 • Singapore
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • United Kingdom
 • United States

Hva er en Paraplylisens?

Videogrammer(som er spillefilm på DVD, Blue-Ray eller i et digitalt format) er normalt kun beregnet til bruk i private hjem. Bruker man disse filmene til visning , f.eks. i turistbusser, i forretninger eller i f.eks. en ungdomsklubb, skal det rekvireres en spesiell tillatelse.


MPLC Norge kan gi denne tillatelsen ved inngåelse av en spesiell MPLC Paraplylisens®- avtale. Avtalen varer normalt for en periode på 1 år gjeldende fra utstedelsesdato, og prisen vil være basert på resultatet av en gjenomgang av den enkelte type institusjon eller virksomhet. Vi vil dog ikke kunne gi en lisens til områder hvor det annonseres med visning av bestemte titler, eller hvor det kreves betaling for å se en film.

Denne avtalen gir mulighet for at en institution eller en virksomhet, til en fornuftig pris, kan vise en mengde spennende, morsomme, tragiske filmer for institusjonens brukere eller for virksomhetens kunder og medarbeidere. Filmene kan brukes i hele lisensperioden, og kan vises så ofte man måtte ønske det, og de eneste kravene er at filmverket er anskaffet på lovlig måte, og er fra en av de mange produsentene som har en avtale med MPLC.

MPLC Paraplylisens® er en fornuftig, meget enkel og lovlig løsning. Den sikrer brukerstedet mot erstatningskrav fra våre samarbeidspartnere for ulovlig bruk av deres opphavsrettigheter.

Se et eksempel [her] på våres autorisasjon fra ett av våre filmselskaper. I dette tilfelle er autorisasjonen fra filmselskapet United Internasjonal Pictures(UIP)