• Australia
 • Brazil
 • Canada
 • Chile
 • Denmark
 • Finland
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • Mexico
 • New Zealand
 • Norway
 • Poland
 • Romania
 • Singapore
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • United Kingdom
 • United States

Vilkår for nettsted

Det følgende beskriver våre vilkår for å tilby deg informasjon, tjenester og produkter på våre nettsider og dertil relaterte sider.

Spørsmål knyttet til disse vilkårene kan rettes til oss gjennom kontaktpunktet på nettsiden.

Vi etterstreber å følge de beste profesjonelle standarder for kvalitet på våre tjenester, men gjør oppmerksom på at all informasjon på dette nettstedet må leses med reservasjon for at den ikke til enhver tid vil være oppdatert. Vi fraskriver oss ansvaret for konsekvenser av eventuelle unøyaktigheter og utelatelser, inkludert ethvert direkte og indirekte tap, som følge av bruk av dette nettstedet dersom du legger denne informasjonen til grunn uten å innhente ytterligere informasjon, for eksempel gjennom å kontakte oss.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre disse vilkårene uten foregående varsel. Din bruk av denne nettsiden etter at endringer av disse vilkårene anses som aksept av de endrede vilkårene.

Materialet på dette nettstedet er å anse som åndsverk, design, og varemerker. Vi forbeholder oss alle rettigheter til materialet. Vi har lagt ut materialet for at du skal kunne lese det på dataskjerm. Det inkluderer at du kan lagre midlertidige utdrag på den datamaskin du leser dette med, og skrive ut eventuelle kopier for ikke-kommersiell anvendelse uten å fjerne merknader om materialets opphav. Du har adgang til å bruke mindre utdrag i nødvendig omfang for å tilrettelegge for pekere eller lenker til disse sidene, men ethvert bruk av informasjon fra denne siden til å gi inntrykk av forretningsmessige forbindelser er forbudt uten nærmere samtykke.

... fortsetter [her]