• Australia
 • Brazil
 • Canada
 • Chile
 • Denmark
 • Finland
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • Mexico
 • New Zealand
 • Norway
 • Poland
 • Romania
 • Singapore
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • United Kingdom
 • United States

Virke Trening

Nå er det blitt enkelt og lovlig å vise film i Barnehjørner på Treningssentere!

En ny og enkel måte for å sikre seg lovlig bruk av film i barnehjørner er nå også tilgjengelig i Norge. Treningssentre kan nå ved å kjøpe en lisens, vise film fra en lang rekke filmselskaper – 24 timer i døgnet og hele året rundt!

Som statuert i åndsverkloven er offentlig fremvisning av DVD'er og video forbudt, med mindre fremviser er innehaver av en lisens. Det er daglig leders ansvar å sikre at det foreligger gyldig lisens for hvert lokale (Brudd på denne loven medfører bøter og/eller fengselsstraff).

Lisens for film? Hva er det?

Siden 1986, i VHS kassettens velmaktsdager, har de store amerikanske filmselskapene tillatt at institusjoner kan bruke vanlige leie- eller salgsfilmer til fremvisning av film på institusjoner, såfremt institusjonene er innehavere av en lisens fra firmaet MPLC. Denne lisensen er en såkalt MPLC Paraplylisens (www.mplc.no) og det er nå blitt mulig for institusjoner i Norge å bli lisensiert.

I samarbeid med selskapet MPLC Norge, som er rettighetshaver til denne lisensen, kan bedriften inngå en avtale om lovlig bruk av film. Dette er en ny og enkel måte for å vise film i hver enkelt bedrift. Med denne avtalen kan man vise film, akkurat når det passer og så ofte man vil. Tidligere måtte firmaer leie film enkeltvis fra forskjellige filmselskaper og være avhengig av at en medarbeider husket å bestille filmen, motta denne til visning på den riktige datoen, og sikre seg at den ble sendt i retur.

MPLC Norge representerer over 1000 Internasjonale og lokale filmselskaper og distributører, f.eks.: Walt Disney, Paramount, 20th Century Fox, Universal Pictures og Pixar for å nevne noen få.

Hva dekker en Paraplylisens?

Alle filmfremvisninger fra de filmselskapene som deltar i ordningen, og hvor visningen er relatert til bruk på Treningssentre, er dekket av avtalen.

VirkeTrening har nå forhandlet frem et gunstig tilbud for sine medlemsbedrifter!

 • Ordinær pris på MPLC Paraplylisens for visning av Film i Treningssentre er kr 3.900.- pr år.
 • Virke medlemspris for ordinære (enkelststående ) treningssentre  Kr 3.300.-

SØKNADSSKJEMA FOR VIRKE MEDLEMMER: KLIK HER