• Australia
 • Brazil
 • Canada
 • Chile
 • Denmark
 • Finland
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • Mexico
 • New Zealand
 • Norway
 • Poland
 • Romania
 • Singapore
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • United Kingdom
 • United States

Nå har vi gjort det enkelt for undervisningsinstitusjonene

Hva er dekket av lisensen ?


Alle filmvisninger, fra alle våre over 1000 deltakende studioer og distributører er nå dekket av en avtale.  Visninger kan også finne sted utenfor institusjonen, f.eks på leirskoler og studieturer.  Så lenge det er visninger for undervisningsinstitusjonens elever og lærere og visningen er foretatt av institusjonens medarbeidere, elever eller foresatte.  Vår lisens dekker nå størsteparten av de Filmer som er på markedet i Norge.  Vi vil samtidig nevne at det er viktig for skolene å huske at bruk av film ikke er dekket av den avtale skolene har med Kopinor !

Pris

Prisen er basert på antall elever i Undervisnings institusjonen.  Videre kan kommuner inngå en lisensavtale for alle sine skoler og få opptil 25 % rabatt på lisensbetalingen.

Rapportering

Ingen rapportering er nødvendig, når institusjonen er lisensiert, kan man bruke Film så ofte man bare vil !

Adgang til Filmene

Undervisningsinstitusjonene kan bruke alle lovlig ervervede filmer fra våre samarbeidspartnere - DVD, Blu-Ray.  Filmene kan være leiet, kjøpt,streamet, lastet ned fra internett, eller filmer lærere og elever har tatt med seg.  Så lenge filmen er lovlig fremskaffet er det lov å bruke den !

Restriksjoner

Undervisnings institusjonen kan ikke annonsere offentlig for visningene, og det må ikke ta inngangspenger til visningen.  Visningene skal være for skolens elever, lærere, foresatte, og andre direkte tilknyttet skolen.

Lisensen kan bl.a. brukes til:

 • Visning av Film eller Filmsekvenser i undervisning øyemed
 • Underholdning i fritimer eller som belønning for elevene
 • Underholdning etter skoletid for elever
 • Ved spesielle anledninger, f.eks ved et arrangement på skolen
 • Lærer- eller foreldresammenkomster