• Australia
 • Brazil
 • Canada
 • Chile
 • Denmark
 • Finland
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • Mexico
 • New Zealand
 • Norway
 • Poland
 • Romania
 • Singapore
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • United Kingdom
 • United States

Messer og utstillinger.

Når deres firma deltar på messer og utstillinger og dere ønsker å vise film, så skal det ifølge Åndsverkloven betales en avgift for bruk av filmen.


MPLC ivaretar rettighetshavernes interesser og sørger for at pengene blir riktig fordelt, mellom alle rettighetshaverne.

Når trenger vi en lisens ?

Når en offentlig fremvisning finner sted. Dvs. når det finner sted en visning utenfor det private rom.

MPLC ivaretar rettighetene til opphavsmennene på bakgrunn av Åndsverkloven.  Vi mottar vederlag for bruken via lisensen,  og betaler så til rettighetshaverne.

Hva kan skje ?

Mange vet ikke at man faktisk bryter loven når det vises film i det offentlige rom, uten lisensklarering.  Overtredelser av Åndsverkloven kan resultere i høye bøter, og til og med fengselsstraff for både eiere av lokalet der visningen finner sted, og for de som står for visningen.

Den enkle veien for å sikre seg full lovlighet !

For ytterligere opplysninger om bruk av film, ta kontakt med MPLC Norge på Tlf. 22 33 79 00.