• Australia
 • Brazil
 • Canada
 • Chile
 • Denmark
 • Finland
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • Mexico
 • New Zealand
 • Norway
 • Poland
 • Romania
 • Singapore
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • United Kingdom
 • United States

Enkelt og lovlig å vise film i klubbene

En ny og enkel måte å sikre seg lovlig bruk av film i Fritidsklubbene er nå tilgjengelig i Norge.  En Fritids - og ungdomsklubb kan nå med kjøp av en lisens, få fri bruk av tusenvis av spillefilmer fra en lang rekke filmselskaper, 24 timer i døgnet, og hele året rundt.


Hva dekker en Paraply Lisens ?

Alle filmvisninger, fra alle selskapene som er med i MPLC-ordningen, og hvor visningen er til bruk for medlemmene i klubben.  Kort fortalt, hvis visningen er for klubbens gjester, ansatte og foresatte er visningen lovlig med en MPLC lisens.

Hvordan får klubben en lisens for et år, og hvor mye koster det?

Klikk (her) for å komme til et søknadsskjema for filmlisensen.  Man kan også kontakte MPLC Norge enten via mailadressen: info@mplc.no, eller ringe oss på Tlf.nummer 22 33 79 00.