• Australia
 • Brazil
 • Canada
 • Chile
 • Denmark
 • Finland
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • Mexico
 • New Zealand
 • Norway
 • Poland
 • Romania
 • Singapore
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • United Kingdom
 • United States

Nye muligheter

Hittil har biblioteker kun en meget begrenset mulighet til å bruke sine samlinger av spillefilm til visning innenfor bibliotekets vegger.  Bibliotekene får nå muligheten med en lisensavtale for visning av film nye muligheter for å tiltrekke brukere.

Temaaftener for grupper og organisasjoner, forsterkning av historiefortellinger, filmvisning for bokklubber og ungdomsgrupper, menigheter, pensjonister o.s.v.  Muligheterne er utallige.

En enkel og oversiktlig løsning for biblioteket.

Lisensen gir mulighet for å kunne vise 1000-vis av spillefilmer.  Alt fra de store Hollywood studioene til små, uavhengige produsenter er med i denne ordningen, Universal, Paramount, 20th Century Fox, Walt Disney, Pixar, Scanbox, bare for å nevne noen få !

Hvilken filmer kan brukes?

Både bibliotekets egne filmer, samt filmer som kjøpes eller leies i butikken, lastes ned fra internett, streames e.l. så lenge filmverket må være anskaffet på lovlig vis.

Ingen rapportering!

Det er ikke nødvendig med noen rapportering av filmvisningen, da lisensavtalen gir tillatelse for ubegrenset antall filmvisninger fra de nå over 1000 filmselskaper og distributører som deltar i avtalen.

En fullstendig liste kan fås ved henvendelse til vårt kontor.